API serwisu TNIJ.us

Jeśli potrzebujesz zintegrować usługi serwisu TNIJ.us ze swoją witryną, nasz serwis udostępnia API umożliwiające używanie metod GET i POST

Przykładowa metoda GET:

Wszystko czego potrzebujesz to wysłanie zapytania URL zakodowanego w następujący spodób:

http://tnij.us/ShortURL/Add/?url=http%3A%2F%2Fbrowsei.com%2FPictures%2F%3Fshow%3Dnew

lub

http://tnij.us/ShortURL/Add/?mode=API&url=http://link-to-short.com/here/

W zamian za takie zapytanie otrzymasz skrócony link w postaci czystego tekstu np.

http://tnij.us/API

url - link do skrócenia (np: &url=http%3A%2F%2Fbrowsei.com%2FPictures%2F%3Fshow%3Dnew);
output -  Skrócony link w standardzie 'plain text', 'xml' lub 'json' (zobacz przykłady poniżej);

Przykłady:
http://tnij.us/ShortURL/Add/?mode=API&go=twitter&url=http://link-to-short.com/here/
to_user - assign new URL to certain user. Use your login in this parameter:
http://tnij.us/ShortURL/Add/?mode=API&to_user=YourLogin&key=yourAPIkey&url=http://link-to-short.com/here/
key - Twój unikatowy klucz API - znajdziesz go po kliknięciu na "PROFIL"
(Pamiętaj ! Po zmianie hasła, zostaje zmieniony także klucz API);

Do dyspozycji masz także metodę POST dostępną pod adresem:

http://tnij.us/ShortURL/Add/?mode=API

Poszczególne wartości i ich znaczenie:
LINK - Link który ma zostać skrócony;
TAG - proponowany skrót który ma zostać użyty. Np jesli użyjemy tagu API to przykładowy adres po skróceniu bedzie wygląda następująco:

http://tnij.us/API

HASŁO - Hasło zabezpieczaające link. Może się składać z liter i cyfr. Zabezpiecza link przed nieuprawnionym dostępem. Uniemożliwia dostęp do strony docelowej osobom nieuprawnionym.;
DATA WAŻNOSCI - Ważność linku w formacie RRRR-MM-DD (ROK-MIESIĄĆ-DZIEŃ). Po tym czasie link przestanie byc aktywny. Przekierowanie po dacie ważnosci będzie niemożliwe;
WKLEJ WIELE LINKÓW - umożliwia wklejenie wielu linków i skrócenia ich jednym klijknieciem.
Każdy link musi znajdować się w  oddzielnej linijce;
TYTUŁ - Tytuł strony dla skracanego adresu (Wyświetlany w przypadku udostępnienia skrótu);
OPIS - Krótki opis strony dla skracanego adresu (Wyświetlany w przypadku udostępnienia skrótu)

Przykłady kodów:

Domyślnie serwis w nagrodę za poprawnie wykonane zapytanie zwraca skrócony link w formie czystego tekstu ;)

Przykład dla JSON:

{{'status':'200','message':'ok', 'tag':'output-short-tag-here'},{'status':'200','message':'ok', 'tag':'another-short-tag-here'}}

Przykład dla XMLa:

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< results>
  < url>
    < code>200< /code>
    < message>ok< /message>
    < tag>output-short-tag< /tag>
  < /url>
  < url>
    < code>200< /code>
    < message>ok< /message>
    < tag>another-short-tag< /tag>
  < /url>
< /results>

Kody:

200 - Zakończono pomyślnie;
401 - Błędny login, lub IP zostało zablokowane;
403 - Zablokowana domena;
404 - Brak dostępu do strony docelowej (Strona nie została odnaleziona i zwraca ERROR 404);
500 - Inne błędy... ;)

Loading ...